Nawigacja
HARCERSKI OŚRODEK MORSKI
Regulamin HOM Szczecin
Historia HOM Szczecin
Jednostki pływające HOM
Kalendarz imprez
KWŻ
Galeria zdjęć
Cennik
Linki i cumki
KOŁO PRZYJACIÓŁ HOM
Członkowie koła
Regulamin koła
SZKOLENIA I KURSY
Sternik motorowodny
Sternik motorowodny morski
Żeglarz jachtowy
OBOZY I PÓŁKOLONIE
Obozy żeglarskie
Półkolonie na HOM
Karta kwalifikacyjna
Zdjęcia w serwisie


Wiosenne porządki - luty 2015
Prognoza ICM
ICM
Polub nas na Facebook
Filmoteka HOM

Pożeglowało z nami
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Artykuły » Artykuły techniczne » Regulamin Koła Przyjaciół Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie
Regulamin Koła Przyjaciół Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie

REGULAMIN KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO OŚRODKA MORSKIEGO W SZCZECINIE

 

  1. Postanowienia ogólne:

a)      Koło Przyjaciół Harcerskiego Ośrodka Morskiego działa na zasadach Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, którego podstawą prawną stanowi § 7 ust.2 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego

b)      Powstanie Koła Przyjaciół Harcerskiego Ośrodka Morskiego następuje po dokonaniu wyboru Zarządu i jego ukonstytuowaniu , zgłoszenie Koła Przyjaciół Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie, zwanego dalej KP HOM  i używającego tego skrótu, do rejestracji w Komendzie Chorągwi dokonuje przedstawiciel kierujący jednostką organizacyjną ZHP, przy której rozpoczyna działalność Koło Przyjaciół HOM. Rozwiązanie Koła Przyjaciół HOM następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków.

c)      Informacja o powstaniu i rozwiązaniu Koła Przyjaciół HOM jest ogłaszana w rozkazie Komendanta Chorągwi  

2. Terenem działania KP HOM jest województwo zachodniopomorskie oraz teren Harcerskiego Ośrodka Morskiego. 

3. Koło Przyjaciół HOM opiera swoją działalność na pracy swoich członków.  

4. Zadania KP HOM to pomoc w:

a)      promowaniu harcerskiej idei

b)      wspieraniu działań wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży

c)      pozyskiwaniu środków finansowych na realizację poszczególnych zadań wyznaczonych przez KP HOM

d)     wspomaganiu działalności organizacyjnej i ekonomicznej Harcerskiego Ośrodka Morskiego

e)      organizacji regat, rejsów, imprez, szkoleń oraz obozów żeglarskich

5. Wybór zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały członków KP HOM raz na dwa lata.

6. Zarząd KP HOM składa się z 7 osób :

a)   przewodniczącego

b)   zastępcy przewodniczącego

c)   skarbnika

d)   sekretarza

e)   członka zwyczajnego

f)    członka zwyczajnego

g)   osoby z jednostki organizacyjnej ZHP, przy której działa KP HOM

7. Podejmowanie uchwał Zarządu i Koła odbywać się będą zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania.

8. Całością prac zarządu i członków KP HOM kieruje przewodniczący, do którego należy:

a)      zwoływanie zebrań i ich prowadzenie

b)      reprezentowania KP HOM na zewnątrz

c)      utrzymywania kontaktu z Komendą Chorągwi

d)     dbałość o prawidłową dokumentację finansową

e)      dbałość o prawidłową pracę sekretariatu ( protokoły, uchwały itp.)

f)       wgląd w dokumenty finansowe HOM będące w zainteresowaniu i dotyczące tylko KP HOM

g)      możliwość zcedowania na innego lub innych członków Zarządu wykonania określonych czynności

9. Wysokość składek członkowskich ustalona jest na okres kadencji Zarządu i zatwierdzana przez zebranie ogólne członków.

10. Członkami KP HOM mogą być osoby pełnoletnie zamieszkałe w kraju jak i zagranicą, które złożą deklarację członkowską , akceptują regulamin KP HOM i zostaną przyjęci przez Zarząd KP HOM, a także opłacą składki członkowskie.

11. Członkowie Zarządu i Koła odpowiadają za powierzony im odcinek działalności w ramach KP HOM.

12. Członkowie mają prawo:

a)      wybierać i być wybieranymi do Zarządu KP HOM oraz posiadają głos stanowiący

b)      uczestniczyć we wszystkich zadaniach, imprezach itp. Organizowanych przez Harcerski Ośrodek Morski

c)      zgłaszać postulaty i wnioski wobec Zarządu oraz oceniać jego działania

d)     korzystać z uprawnień członkowskich wynikających z regulaminu

13. Członkowie KP HOM obowiązani są do:

a)      aktywnej działalności na rzecz rozwoju i realizacji zadań wyznaczonych przez KP HOM

b)      udziału w imprezach, regatach organizowanych przez Harcerski Ośrodek Morski

c)      wspierania działań wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży

d)     regularnego opłacania składki członkowskiej uchwalonej przez członków KP HOM

14. Utrata członkostwa następuje wskutek:

a)      wystąpienia członka KP HOM zgłoszonego na piśmie

b)      rozwiązania KP HOM

c)      nie brania udziału w działalności KP HOM przez okres 6 miesięcy

d)     nie opłacaniu składek członkowskich przez okres 6 miesięcy

e)      działania na szkodę KP HOM

f)       śmierci członka

15. Uprawnienia członków KP HOM :

a)      armatorzy, będący członkami KP HOM nabywają prawo do uzyskania zniżki w wysokości od 5% do 15% na postój jednostki na terenie przystani Harcerskiego Ośrodka Morskiego, po drugim roku cumowania. Zniżki zatwierdza Zarząd KP HOM na wniosek składany przez biuro Harcerskiego Ośrodka Morskiego na koniec roku kalendarzowego

b)      zniżki na szkolenia, rejsy, czartery, obozy w zależności od okresu członkostwa: po 1 roku – 5%; po 2 roku – 10 %

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu na ogólnym zebraniu członków.